09-686 11 444
Ostoskärrysi on tyhjä

Rekisteriseloste

APILANLEHDEN MARKKINOINTIREKISTERI

  1. REKISTERINPITÄJÄ: Apilanlehti Oy, Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki. Puh. 09-686 11 444.

  2. REKISTERIASIOITA KOSKEVAT TIEDUSTELUT: Tove Laurin-Anderson, Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki. Puh. 09-686 11 444.

  3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS: Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 19 §:n ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Apilanlehti Oy:n ja Apilanlehti Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

  4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ: rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin kuuluvia tietoja: nimi, syntymävuosi tai ikä, yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero), arvo tai ammatti, äidinkieli, sukupuoli, yksi häneen liitettävä tunnistetieto, sekä edellä olevien tietojen muutostiedot.

  5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET: Apilanlehti Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sallimin tavoin muun muassa yhteistyökumppaneilleen markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Apilanlehti Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun yhtiön ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

  6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu teknisesti.

  7. TARKASTUSOIKEUS, TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA KIELTO-OIKEUS: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat Apilanlehti Oy:n markkinointirekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään allekirjoitettuna Apilanlehteen. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa toimipaikassa sijaitsevassa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöön vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinointitutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.