Maksuehdot

 

a) Lasku.
Teemme luottotietotarkistuksen ennen tilauksen hyväksymistä. Maksu suoritetaan  tilaajan vastaanotettua tavaran. Maksusuoritus tulee tehdä Apilanlehden tilille viimeistään eräpäivänä. Maksun yhteydessä on käytettävä tilillepanokortissa annettua viitettä. Maksun viivästyessä kts. kohtaa ”Erääntynyt maksu – irtisanominen”


b) Tili.
Ennen 30.8.2019 avatuille tileille: Apilanlehti-tiliä voi käyttää ostaessa tuotteita ja/tai nostaessa käteisluottoa Apilanlehdeltä. Tilivelkaa lyhennetään Apilanlehden tilille kuukausittain tasaerin. Kuukausittaisesta tiliotteesta käy ilmi maksettava määrä. Tilinhoitomaksu 3,00 €/kk lisätään laskuun. Kuukausittaisesta tiliotteesta käy mm. ilmi edellisen laskutuskauden velka, ajankohtainen maksu sekä kuukausikorko. Pienin mahdollinen lyhennyserä on 5,00 €. Saapuneista maksuista otetaan ensin huomioon korkojen ja kulujen osuus. Voit halutessasi maksaa tilivelkaa nopeammin isompina erinä tai koko velan kerralla loppuun. Tilin kuukausikorko on 1,5 % alenevalle pääomalle, limiittikorko on 0,4 % varatulle luottorajalle (kuitenkin vähintään 300,00 €:lle). Luottorajasi määräytyy ensimmäisen tiliostoksesi hinnasta (vähintään 300,00 €), luottorajaa nostetaan kun uusia tilauksia hyväksytään ja aiemmin annettu luottoraja ylittyy. Tilin saldon ollessa nolla, tili suljetaan ilman lisäkustannuksia. Efektiivinen vuosikorko määräytyy luoton määrän ja takaisinmaksuajan mukaan, esim. 1000 €:n pääomalle 12 kk:n luotossa se on 29,84 %, tällöin luoton kulut ovat 184,16 €. Maksun kokonaismäärä on silloin 1184,16 €. Apilanlehdellä on oikeus muuttaa korkoja ja kuluja luottopolitiikan, lainaehtojen, luotonkäsittelykulujen ja muiden luottoon liittyvien kulujen muuttuessa tai sellaisten muutosten yhteydessä, joita ei voitu ennakoida tilin avausvaiheessa. Apilanlehdellä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa. Lue lisää alta.
 

30.8.2019 jälkeen avatuille tileille: Apilanlehti-tiliä voi käyttää ostaessa tuotteita ja/tai nostaessa käteisluottoa Apilanlehdeltä. Tilivelkaa lyhennetään Apilanlehden tilille kuukausittain tasaerin. Kuukausittaisesta tiliotteesta käy ilmi maksettava määrä. Tilinhoitomaksu 3,00 €/kk lisätään laskuun. Kuukausittaisesta tiliotteesta käy mm. ilmi edellisen laskutuskauden velka, ajankohtainen maksu sekä kuukausikorko. Pienin mahdollinen lyhennyserä on 5,00 €. Saapuneista maksuista otetaan ensin huomioon korkojen ja kulujen osuus. Voit halutessasi maksaa tilivelkaa nopeammin isompina erinä tai koko velan kerralla loppuun. Tilin vuosikorko on 19,92 % alenevalle pääomalle. Luottorajasi määräytyy ensimmäisen tiliostoksesi hinnasta (vähintään 300,00 €), luottorajaa nostetaan kun uusia tilauksia hyväksytään ja aiemmin annettu luottoraja ylittyy. Tilin saldon ollessa nolla, tili suljetaan ilman lisäkustannuksia. Efektiivinen vuosikorko määräytyy luoton määrän ja takaisinmaksuajan mukaan, esim. 1000 €:n pääomalle 12 kk:n luotossa se on 29,51 %, tällöin luoton kulut ovat 147 €. Maksun kokonaismäärä on silloin 1147 €. Apilanlehdellä on oikeus muuttaa korkoja ja kuluja luottopolitiikan, lainaehtojen, luotonkäsittelykulujen ja muiden luottoon liittyvien kulujen muuttuessa tai sellaisten muutosten yhteydessä, joita ei voitu ennakoida tilin avausvaiheessa. Apilanlehdellä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa. Lue lisää alta.

c) Kestotilaus.
Aloittaessasi kestotilauksen saat uuden paketin kerran kuukaudessa niin kauan kuin itse haluat.

Lyhennysvapaa kuukausi. 
Tiliehtoja noudattaneella asiakkaalla on oikeus kahteen lyhennysvapaaseen kuukauteen vuodessa. Ensimmäiset neljä kuukautta tilinavaamisen jälkeen eivät voi olla lyhennysvapaita. Ennen lyhennysvapaata kuukautta on oltava ainakin neljä maksullista kuukautta, joiden aikana maksut on hoidettu eräpäivään mennessä täysimääräisenä. Lyhennysvapaan kuukauden korko ja kulut lisätään tilivelkaan, ja lyhennysvapaan kuukauden pitäminen pidentää vastaavasti takaisinmaksuaikaa.

Tilin hyväksyminen. 
Tili on henkilökohtainen. Tilin takaisinmaksuvelvollisuus on sillä henkilöllä, jonka nimissä tilaus on tehty. Asiakas hyväksyy tiliehdot noutamalla tuotteet postista. Tarkistamme luottotiedot jokaisen uuden tilauksen yhteydessä. Pidätämme oikeuden hyväksyä uuden tilin avaamisen ja uuden tilauksen tekemisen tilille. Pidätämme oikeuden myös useampaan luottotietotarkistukseen ja jo hyväksytyn luoton määrän alentamiseen. Jos uutta tilausta ei hyväksytä, luottosi alenee ajankohtaiseen tilisaldoon. Käteisluoton nostoissa siirrämme rahat pankkitilillesi n. 7 arkipäivän kuluessa. Perusehdot käteisnoston hyväksymiseen: sinun pitää olla täysi-ikäinen, sinulla ei saa olla maksuhäiriöitä ja sinun pitää asua vakituisesti Suomessa.

Erääntyneet maksut – tilin irtisanominen. 
Maksusuoritus on maksettava Apilanlehden tilille viimeistään eräpäivänä. Jos sellaisen asiakkaan maksu viivästyy, jolla ei ole Apilanlehti-tiliä, siirretään jäljellä oleva velka 12 kuukauden Apilanlehti-tilille, jolloin sovelletaan voimassaolevia tiliehtoja. Maksuhuomautuksesta lisätään tilivelkaan 5,00 €/huomautus. Tilin voi irtisanoa molemminpuolisella 30 päivän irtisanomisajalla. Jos maksu on viivästynyt yli kuukauden ja on yhä maksamatta, erääntyy koko tilivelka maksettavaksi välittömästi, jos maksuun sisältyy useampi kuin yksi maksuerä tai vähintään 10 % luoton alkuperäisestä määrästä (KSL. 7. luku 16§). Perintäkustannukset sekä kertyneet korot ja kulut veloitetaan asiakkaalta voimassaolevan lain mukaan.
 

SECCI- Kuluttajaluottoja koskeva ennakkotieto

Kuluttajaluottoja koskevat ennakkotiedot annetaan EU:n alueella vakiomuotoisella kuluttajatietolomakkeella. Lomake on saatavana osoitteessa https://www.apilanlehti.fi/asiakaspalvelu/secci-lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme tarjouksen.
 

Noutamatta jätetty postipaketti. 
Jos jätät lähetyksen noutamatta, etkä ilmoita siitä meille, pidätämme oikeuden veloittaa lähetyksen palautus- ja käsittelykustannukset 19,50 €/paketti.

 

Luovutus
Apilanlehdellä on oikeus luovuttaa ja/tai pantata asiakkaaseen kohdistuvan lainasaatavansa ja siihen liittyvät oikeutensa toiselle luotonantajalle.

Valitukset
Ellet ole tyytyväinen palveluihimme pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin, jotta voimme selvittää mahdolliset väärinkäsitykset. Mahdolliset valitukset on esitettävä kirjallisina Apilanlehti Oy:lle osoitteeseen Apilanlehti Oy, Asiakaspalvelupäällikkö, PL 173, 00701 Helsinki. Voit myös saada apua Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta www.kkv.fi

Ylivoimainen este
Apilanlehti ei vastaa vahingosta, puuttuvasta toimituksesta eikä myöhästymisestä, joka johtuu Suomessa tai toisessa maassa tapahtuneesta lainmuutoksesta tai viranomaistoimenpiteestä, sodasta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai vastaavasta ylivoimaisesta esteestä, johon Apilanlehti ei ole voinut vaikuttaa, vaikka Apilanlehti itse olisi konfliktitoimenpiteessä osallisena tai ryhtyy sellaiseen. Apilanlehti ei korvaa muulla tavoin syntynyttä vahinkoa, jos yhtiö on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Apilanlehti ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta.

Hinnat
Tällä sivustolla ilmoitetut hinnat ovat Suomen Euro (€) määräisiä ja ne ovat voimassa Suomessa.

Muutokset
Apilanlehti pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen uusien lakisääteisten määräysten noudattamisen tai yleisten asiakassuhteiden hoidon kannalta. Kaikki näihin ehtoihin tehtävät muutokset julkaistaan osoitteessa www.apilanlehti.fi